مناسبت ها

ما در پیش دبستانی و دبستان رویش

به نام خدا

 

ولقد کرمنا بنی آدم

و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم

( سوره‌‌ي مباركه‌ي اسراء آيه 70 )

 

هنگامی که خداوند انسان را آفرید وی را با مقام خلیفه الهی تکریم نمود . انسانی که اگر در مسیر حقیقی خویش قرار بگیرد راه سعادت را یافته و به همان حیات طیبه ای خواهد رسید که در قرآن کریم به آن اشاره و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر پایه آن تنظیم گردیده است . اما این مسیر نیازمند ملزوماتی است و آموزش و پرورش یکی از مهمترین آنها به شمار می رود و در آموزش و پرورش هم انتخاب رویکردی که همه توانایی های انسان را در نظر داشته باشد و مورد توجه قرار دهد باید اساس کار باشد.

مدیران و برنامه ریزان مجموعه آموزشی و پرورشی...

ادامه ...
ما در پیش دبستانی و دبستان رویش

اخبار

مقالات

در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از درون تا ...

بیشتر