کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

طرح عاف (عدالت آموزشی فراگیر)

در سال ۱۳۹۸ برای نخستین بار مدرسه رویش به عنوان یک مدرسه غیر دولتی فارغ از بودجه های دولتی و با همت معلمان و اولیای همیشه همراه خود توانست طرحی را با عنوان عاف ( عدالت آموزشی فراگیر ) در سطح استان اجرا نماید.

در این طرح مدرسه غیر دولتی برخوردار و در تراز مطلوب از نظر توان علمی و فرهنگی مدارس محروم روستایی عشایری را از نظر آموزشی تحت حمایت خود قرار می دهد . در این پروژه که در جلسه ای متشکل از مدیر کل آموزش و پرورش استان و معاونین ایشان و صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش استان ارایه شد و به تایید رسید.

تا کنون علاوه بر مدرسه روستای آغداش منطقه وردشت سمیرم که تحت حمایت مدرسه رویش قرار دارد مدارس دیگری نیز به صورت داوطلبانه تحت مراقبت و حمایت دیگر مدارس تراز اول شهر قرار گرفته اند.

در طرح عاف مدرسه رویش هر ساله در انواع مختلف حمایت آموزشی و تجهیزاتی خود را برای دانش آموزان عزیز مناطق محروم داشته است و با سرکشی های مداوم تراز مدرسه روستایی خود را مراقبت نموده است.

این مطلب ادامه دارد و تصاویر مربوط به این طرح در قسمت گالری سایت قابل دریافت می باشد.