کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

روزهای بدون کیف رویش

به نام خدا
با توجه به دستورالعمل های ابلاغی آموزش و پرورش تعدادی از روزهای هفته در طول سال تحصیلی به روز بدون کیف و انجام فعالیت‌های مهارتی مبتنی بر ساحت‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اختصاص خواهد یافت.

روز بدون کیف رویش

بر همین اساس و بر پایه تجارب موفق مدرسه رویش در این خصوص روزهای سه شنبه #روزبدون کیف #رویش تعیین می‌گردد.
دانش آموزان عزیزمان در این روز بدون همراه داشتن کتاب‌های درسی با راهنمایی و نظارت آموزگاران محترم در انجام فرآیندهای آموزشی و پرورشی تبیین شده مشارکت خواهند داشت.

لازم به ذکر است مدرسه رویش طرح روزهای بدون کیف را از سال ۱۳۹۴ تا کنون هر ساله دربرنامه های خود داشته است و امسال با رسمی شدن در سیستم آموزش و پرورش قطعا شاهد قوت یافتن و توسعه آن خواهیم بود.
قطعا با همراهی اولیای محترم فرزندان خوبمان در روزهای بدون کیف مدرسه علاوه بر یادگیری مهارت‌های مورد انتظار تجارب ارزنده‌ای نیز خواهند داشت. ان‌شاءالله

برای دریافت گزارش های تصویری فعالیت های روزهای بدون کیف رویش به بخش گالری سایت مراجعه فرمایید.

کودکستان‌و‌دبستان‌پسرانه‌رویش
خانواده‌ای همدل، همراه و پیشرو

بهمن ماه ۱۴۰۲