کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

بازدید آموزشی از مدرسه نابینایان

به نام خدا

در راستای آموزش های میدانی امروز دانش آموزان رویش میهمان روشن دلان عزیز مدرسه سامانی ناحیه ۳ شدند.

درس جبار باغچه بان کتاب فارسی کلاس چهارم بهانه ای شد تا اردوی آموزشی و مهارتی بازدید از مدرسه نابینایان با هدف تکمیل یادگیری های دانش آموزان خوبمان در دستور کار مدرسه قرار گیرد تا با حضور دانش آموزان عزیز در محیطی واقعی از نزدیک شاهد فرآیند آموزشهای ویژه دانش آموزان نابینا و کم بینا باشند.

در این بازدید عزیزان روشن دل دانش آموز مهارتهای بسیار ستودنی خود از جمله نوشتن و خواندن با خط بریل را به دانش آموزان رویش آموزش دادند.

ضمن تشکر از مدیریت ارجمند مدرسه سامانی جناب آقای جباری و آموزگاران و مربیان محترم آن مدرسه و آرزوی موفقیت و بهروزی برای ایشان خدای مهربان را بابت تمام الطاف و نعمت هایش شکرگزاریم و امیدواریم تمام فرزندان ایران عزیزمان در کمال صحت و سلامتی روزگارانی خوش را تجربه نمایند.

برای دریافت تصاویر بیشتر از این اردو به گالری سایت مراجعه فرمایید.

هشتم بهمن ماه ۱۴۰۲ – دبستان رویش