کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

آسیب‌شناسی فضای مجازی بر روحیه کودکان

برنامه‌ریزی صحیح و کارامد تحصیلی، هنگامی امکان‌پذیر است که هدف به خوبی تعیین و تعریف شده باشد. هر جلسه  و دانش پژوهی می‌بایست تصویر دقیق و روشنی از آن داشته باشد تا کارها و تلاش‌های خود را در راستای نیل به آن اهداف قرار دهد. هر فرد ‌باید به این گونه سوالات پاسخ دهد که چرا به تحصیل ادامه می‌دهد؟ چرا مطالعه می‌کند؟ چرا به دنبال تحصیلات عالی است؟ مسیر و غایت حرکت او کجاست؟ همچنین فرد باید اهداف خود را به بلندمدت، متوسط و کوتاه مدت تقسیم کرده، آنها را در راستا و طول یکدیگر قرار دهد. هر هدف ارزشمند و مهم باید دارای سه جز اصلی مالکیت، واقع‌بینی، و انعطاف‌پذیری باشد.

تأثیر نظم و پایداری در زندگی و آثار مفید آن بر کسی پوشیده نیست.  نظم و استقامت در زندگی از اصولی است که موقتی نبوده و همواره در زندگی جاری و ساری است و بدون نظم،‌ بسیاری از امور به سامان نمی رسد و یا دیرتر از انتظار معمول صورت  می‌گیرد. در آموزه های دینی بر اهمیت نظم  در زندگی سفارش گردیده واین امر مورد تأکید اولیای دین اسلام بوده است. حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، درآخرین لحظات زندگی، پیروان خود را به دو  امر مهم و حیاتی، که حقیقتا عامل پیروزی و موفقیت است، سفارش می کند و می فرمایند:« شما را به دو چیز مهم سفارش می کنم: پرهیزکاری و رعایت حدود الهی و نظم در کارها»