کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

اولین مدرسه با مدل آموزشی و پرورشی تربیت محور

ارایه بسته های آموزشی فرایند محور متشکل از کتب درسی و فوق برنامه های مکمل در هفته برگزاری کلاس های مهارتی آموزش رایانه به صورت هفتگی برای تمام دانش آموزان در کارگاه مجهز رایانه انجام فعالیت های ورزشی دانش آموزان در ساعات تربیت بدنی در سالن سرپوشیده استاندارد برگزاری همایش های بزرگ سالانه تربیت فرزند ویژه اولیای محترم آزمایشگاه مجهز به تمام وسایل کمک آموزشی دروس تجربی کتابخانه ای با بیش از ۲۰۰۰ جلد کتاب با موضوعات متنوع و مورد نیاز دانش آموزان و اولیا