کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

مسابقات ورزشی پدران رویش

مسابقه فوتسال پدران رویش به مناسبت روز پدر و دهه فجر