کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

آموزش و مراقبت های بهداشتی

اندازه گیری قد و وزن

اندازه گیری اکسیژن و ضربان قلب

هفته بسیج تغذیه سالم

روز جهانی هوای پاک

آموزش نحوه صحیح مسواک زدن