برگزاری کلاسهای تولیدمحتوا با حضور استاد کریمی

یکشنبه ۵مردادماه ۹۹

معلمی فقط سر کلاس بودن و آموزش کتاب‌ها و محتوای درسی نیست و معلم در هر مکان و زمان برای پیشرفت دانش_ آموزان خود فداکاری و خدمت می کند.
او آمده است تا درس مهر و دوستي، آگاهي و انديشه‌ورزي و البته درس‌هايي مبتني بر آنچه در تخصص دارد به دانش‌آموزش یاد بدهد و او را به قدر وسع خود به جلو ببرد. 

معلمان مجموعه رویش نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده و نیستند و همواره در جهت اعتلای اهداف آموزشی و پرورشی پیشرو بوده و خواهند بود ...

پیش دبستانی _دبستان رویش

گزارش تصویری