کسب رتبه سوم مسابقات نقاشی ناحیه ۲ اصفهان دبستان رویش

۲۵ تیرماه ۹۹

کسب "رتبه سوم" ناحیه ۲ در مسابقات نقاشی (ماژیک و آبرنگ ) توسط دانش آموز عزیزمان علی شالباف و علیرضا انتشاری در پایه چهارم را به خانواده های قایشان ،مدیریت محترم و همکاران خوب مجموعه رویش تبریک عرض می نماییم.

پیش دبستانی _دبستان پسرانه رویش

گزارش تصویری