کسب مقام دوم مسابقات نقاشی توسط دانش آموز ان هنرمند رویش

۲۳تیرماه ۹۹

کسب "رتبه دوم " ناحیه ۲ در مسابقات نقاشی (ماژیک و آبرنگ ) توسط دانش آموز عزیزمان علی حسین زاده و عرفان برجویی در پایه چهارم را به خانواده ایشان ،مدیریت محترم و همکاران خوب مجموعه رویش تبریک عرض می نماییم.

گزارش تصویری