کسب رتبه اول مسابقات نقاشی در ناحیه ۲ اصفهان دبستان رویش

یکشنبه۲۲تیرماه

توفیق ورود به دروازه های دنیای علم و هنر  یکی از موهبت هایی است از سوی خداوند علیم که بی شک آدمی در سایه تلاش و همت خویش از این موهبت بهره خواهد جست.

 با کمال مسرت و‌ شادمانی، کسب مقام برتر درآموزش و پرورش  ناحیه ی ۲ توسط دانش آموز عزیز محمد کوشکیان پایه چهارم را از طرف مدیریت و کادر مجموعه رویش به شما رهجویان مسیر علم وتعلم تبریک عرض می نمائیم.
از خداوند متعال استمرار موفقیت وتداوم دانش آموزی را برایت خواستاریم و امیدواریم  درسایه ی  حق تعالی همواره  برای میهن  و عزیزمان ایران افتخار آفرینی نمائید.