تصاویر پایان دوره پیش دبستانی

31 اردیبهشت ماه 

جشن آغاز مهر ماه٬ جشن غنچه ها٬با هم یکی شدنمان را٬ خنده ها و شادی هایمان را٬ دوستی هایمان را٬ نقاشی کردنتان را همه و همه در آلبوم خاطراتمان حک شد وبا هم به پایان راهی رسیدیم که با هم آغاز کرده بودیم واین لحظه زیبا را درکنار هم با یک عکس زیبا در یک قاب در آلبوم خاطرات رویش ثبت کرده ایم .

گزارش تصویری