حضور دانش اموزان جهت رفع اشکال با رعایت نکات بهداشتی

29 اردیبهشت ماه

حضور دانش آموزان عزیز رویش از 27 اردیبهشت ماه با هماهنگی معاونت مدرسه و رعایت تمام پروتکل بهداشتی جهت رفع اشکالات درسی در مدرسه حضور پیدا کردند.

گزارش تصویری