برگزاری جلسه شورای معلمان با موضوع رفع اشکالات دانش آموزان

27اردیبهشت ماه 

برگزاری جلسه شورای معلمان در خصوص بازگشایی مدارس در روز (۲۷ اردبیهشت ماه )  با برنامه ریزی های مدیریت محترم و همکاران در ارتباط با رفع اشکالات دانش آموزان با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و فراهم کردن تمهیدات لازم در ضدعفونی کردن مدارس انجام شد.