آموزش آنلاین

آزمون،چالش و شاید هم یک نوع بازی هیجان انگیز در هفته ای که گذشت

 

دانش آموزان بسیار خوب رویشی ما،با دادن آزمون های جداگانه در هر درس ،تجربه های جدیدی از یک نوع آموزش در کنار یک ارزشیابی هوشمند و در عین حال بسیار جذاب را در قالب یک بازی موبایلی تجربه کردند.

اپلیکیشن مدرسه رویش با داشتن قابلیت های آزمون آنلاین ،حلقه آموزش را با ارزشیابی استاندارد دراین ایام کرونا ای کامل نمود.

گزارش تصویری از دانش آموزان را در حین آزمون با هم می بینیم.