آموزش و تربیت هیچگاه تعطیل نمیشود.

یکشنبه 98/12/11

 

تکلیف آنلاین ، همان تکالیفی است که از سوی معلمین در مدرسه برای دانش آموزان تعیین می شود. و همواره یکی از مهمترین ابزار کمک به یادگیری و تثبیت آموزه های آن ها چه در کلاس درس و چه در منزل، چه در ایام مدرسه و چه در تعطیلات و غیره می باشد. تحقق این هدف و انجام بهینه ی این تکلیف ها توسط دانش آموزان همواره مستلزم نظارت و پیگیری معلم و حتی اولیای دانش آموز مدرسه پیش دبستانی و دبستان رویش می باشد.

اجرای طرح برنامه تدریس آنلاین با همکاری خوب مدیریت محترم ، اولیای گرامی و آموزگاران عزیز رویش به نحو احسن در حال اجرا می باشد.

گزارش تصویری