تعطیلی مدارس و تدریس آنلاین پیش دبستانی و دبستان پسرانه رویش

شنبه 98/12/10

آموزش و تربیت هیچگاه تعطیل نمیشود.

 

مدرسه هزاره سوم مدرسه ای است فارغ از انحصار زمان و مکان فعالیت می کند.باتوجه به تعطیلات پی درپی مدارس در سال تحصیلی جاری و آسیب های ناشی از آن در فرآیند یادگیری دانش آموزان از ابتدای هفته پیش وآغاز تعطیلی ها این دوره ،مجموعه پیش دبستانی و دبستان تمام هوشمند رویش با مصوبه شورای مدرسه تدریس های آموزگاران را به صورت آنلاین و آفلاین بر رویبستر فضای مجازی اختصاصی مدرسه رویش در اختیار دانش آموزان عزیز قرار داد که خوشبختانه با همرای اولیای محترم وپذیرش دانش آموزان عزیز نتایج بسیار خوبی را به همراه داشت.

تکالیف دانش آموزان نیز با نظارت اولیا انجام و برای بررسی و بازخورد به معلمان به صورت روزانه ارجاع گردید.

این فرآیند با مدیریت شورای مدرسه وتلاش تمام معلمان وپرسنل دبستان تخصصی وپیشرو رویش و همچنین با همراهی اولیای محترم برای دانش آموزان عزیز تا زمان لازم به یاری خداوند ادامه خواهد داشت.

گزارش تصویری