برگزاری ویژه برنامه سفره سلامتی و همدلی

سه شنبه 98/11/29

سه شنبه های رویش، همراه با برگزاری ویژه برنامه سفره سلامتی وهمدلی(غذای سالم) در جمع صمیمی وشاد دوستانه گلهای رویش برگزارشد.

گزارش تصویری