سفره سلامتی و همدلی (غذای سالم)

یکشنبه 98/11/27

به نام خدا

باسلام

به اطلاع می رساند در راستای برنامه های مدون رویش و در جهت نهادینه شدن استفاده از غذای سالم ،روزهای سه شنبه هر هفته دانش آموزان عزیز به همراه همدیگراز غذای پیشنهادی مدرسه که همراه خود آورده اند استفاده می کنند. سه شنبه این هفته 29بهمن ماه غذای زیر پیشنهاد میشود:

*** ساندویچ مرغ و قارچ***

. توصیه می شود دراستفاده از مواد اولیه مرغوب و روش تهیه و پخت صحیح و استفاده ازافزودنی های مجاز و سالم دقت لازم اعمال گردد

.از اهداف این طرح علاوه بر استفاده از غذای سالم تقویت فرهنگ مشارکت مابین دوستان نیز می باشد

. پیشنهاد میشود در صورت امکان بچه ها با همراه داشتن مقداری غذای اضافه دوستانشان را میهمان کنند