زمان اکران تلویزیون اینترنتی رویش

اکران برنامه رویشی نو در تلویزیون اینترنتی رویش

مجموعه تلویزیون اینترنتی رویش در روزهای دوشنبه و جمعه هر هفته راس ساعت 17  در صفحه آپارات مدرسه بارگذاری می شود.

این روزها تماشای آن لذت بیشتری دارد. چون با برنامه رویشی نو همراه شده است.

 

با ما همراه باشید