ص.د.ف میشه صدف

پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت۱۴۰۰

پیش دبستانی و دبستان رویش
rooyesh.sch.ir 
صاد و دال و ف صدف میشه
کرونا باهاش تلف میشه میتوانید این ویدئو را در اینستاگرام مجموعه به ادس زیر مشاهده فرمایید

Rooyesh.school

گزارش تصویری