میلاد امام حسن مجتبی (ع)مبارک

چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400

ماه رحمت، سفره‌اش گسترده شد

زنده از فیضش جهان مرده شد

آسمان پر گشته از شادی و شور

آمده از لطف حق میلاد نور

فرا رسیدن میلاد امام حسن مجتبی (ع) بر شیعیان جهان مبارک

گزارش تصویری