وفات حضرت خدیجه (س) تسلیت باد

جمعه ۳ اردیبهشت۱۴۰۰

گشت عام الحزن بر ختم رسل، سال غمت

شد روان از دیده‌اش بر چهره اشک ماتمت

ای در امواج بلاها با محمّد رهسپر

در هجوم سنگ‌ها جان محمّد را سپر

وفات حضرت خدیجه (س) تسلیت باد

گزارش تصویری