انجام وارنیش فلورایددندان های گلهای رویش

سه شنبه 98/10/24

امروز 24دی ماه برنامه انجام وارنیش فلوراید دندان های دانش آموزان با هماهنگی اداره بهداشت شهرستان اصفهان با همکاری معاونین و مربی بهداشت خوب روبش انجام شد.

گزارش تصویری