صبحانه نذری به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

پنجشنبه 98/10/19

  پذیرایی صبحانه گلهای روبش به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)توسط مدیریت محترم و همکاران عزیز.

گزارش تصویری