ویژه برنامه روز مادر

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

ویژه برنامه دبستان‌رویش‌در روز مادر 

اهدای هدیه روز مادر به مادران دانش آموزان عزیزمان به پاس قدر دانی  از زحماتشان  و همراهیشان با مجموعه  تربیت محور رویش

گزارش تصویری