شهادت حضرت فاطمه معصومه

معصومه (س) تفسیر معصومیت است که روزگاری در مدینه طلوع کرد
معصومه اقامت غربت است در روزگار غربت نگاه‌ها...
وفات حضرت معصومه (س) را به همه دوستداران آن حضرت تسلیت عرض می‌کنیم

 

پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹