ضدعفونی کردن مدرسه برای حفظ سلامتی دانش آموزان

دوشنبه98/12/5

باتوجه به اینکه درتمام توصیه های انجام شده به جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ومراقبت بیشتر ازافراد سالم سازی وسالم نگه داشتن محیط بسیار ضروری و لازم است تمام فضا وتجهیزات مدرسه به طور کامل تمیز و با مواد گندزدا ضدعفونی شدند.

امیدواریم فرزندانمان وتمام شهروندان از سلامتی که بزرگترین موهبت الهی است همیشه متنعم باشند.

گزارش تصویری