تشویق دانش آموزان پرتلاش و موفق هفته رویش

یکشنبه 98/11/20

شنبه 19 بهمن ماه 98

ویژه برنامه تشویق دانش آموزان پرتلاش و موفق این هفته در جمع صمیمانه دوستان و همکاران عزیز رویش برگزارگردید.
موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می‌دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.