گلهای پرتلاش و موفق هفته رویش

شنبه 98/11/5

شنبه 5 بهمن ماه 98

برگزاری معرفی دانش آموزان پرتلاش و موفق این هفته رویش
موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می‌دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.