نشست صمیمی اعضای شورای دانش آموزی مدارس ناحیه 2 اصفهان

20آبان1398

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه 2،در بیستمین روز آبان ماه 1398نشست صمیمی اعضای شورای دانش آموزی مدارس ناحیه با خانم جوانی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و عسکری مدیر آموزش و پرورش ناحیه ،در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 برگزار شد.

دراین جلسه دانش آموزان در غالب رئیس شورای دانش آموزی مدارس گزارشی مختصر از فعالیتهای انجام شده توسط اعضا شورای دانش آموزی در سال تحصیلی جدید ارائه نمودند.

در ادامه جلسه خانم جوانی معاون آموزش ابتدایی اداره کل استان و عسکری مدیر آموزش و پرورش ناحیه به سخنرانی پرداختند.

امکان حضور دانش آموز عزیز آقای پرهام ایزدوست رییس شورای دانش آموزی رویش را در این جلسه به شورای دانش آموزی مدرسه رویش و تمام دانش آموزان عزیز تبریک می گوییم.

 

گزارش تصویری