میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان بر شما مبارک باد

پنج شنبه 5فروردین ۱۴۰۰

اکبر که گل حمیده فاطمه است
نور دل نور دیده فاطمه است
هر چند که از گلشن لیلا باشد
او لاله پروریده فاطمه است
میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد....

گزارش تصویری